w Andrespolu

G.S. "SCh" w Andrespolu

Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Andrespolu powstała z Gminnej Spółdzielni "SCh" w Nowosolnej, która Postanowieniem Sądu w Łodzi z dnia 19 lutego 1954r. przejęła Spółdzielnię Spożywców w Andrzejowie.

Pierwszym Prezesem został Marian Przybylski, a Księgową Zofia Borecka. Od tego okresu następuje systematyczny rozwój Spółdzielni, powstają nowe obiekty magazynowe i rozszerza się jej działalność, obejmuje swym zasięgiem teren Gminy Nowosolna i Andrespol.

Początkowo Spółdzielnia prowadzi działalność handlowo-usługową w magazynach własnych i wynajętych lokalach. W miarę upływu czasu Spółdzielnia rozbudowuje bazę obrotu rolnego w Nowosolnej i Andrzejowie, uruchamia młyn gospodarczy, produkcję piekarniczą, masarską oraz wód gazowanych. Organizuje nowe placówki handlowe i transport gospodarczy.

Dynamiczny rozwój Spółdzielni w Andrespolu przypada na lata 1974 - 1988 a szczególnie w okresie kiedy funkcję Prezesa pełnił Hieronim Ziemniewicz i Stanisław Lewiński przy udziale Wiceprezesów Zdzisława Stępnia i Henryka Marciniaka. W tym to okresie Spółdzielnia w Andrespolu zajmowała czołowe miejsce wśród spółdzielni woj. łódzkiego i zatrudniała 260 pracowników.

W tym czasie wybudowano nową piekarnię, wytwórnię wód gazowanych i rozlewu piwa, siedzibę Spółdzielni, warsztat samochodowy, 6 pawilonów handlowych, magazyn materiałów budowlanych i pasz o pow. 1200 m2 w Nowosolnej oraz zmodernizowano młyn.
Przeobrażenia polityczne w kraju i wprowadzenie wolnego rynku wymusiły na Spółdzielni potrzebę dokonania zmian strukturalnych i adaptowanie się do nowych uwarunkowań ekonomicznych, poprzez ograniczenie zatrudnienia i zawężenia działalności gospodarczej.
Aktualnie Spółdzielnia wydzierżawia nieruchomości i wynajmuje pomieszczenia na działalność handlową.

Obecnie, w 2021r. Spółdzielnia zatrudnia 3 pracowników i zrzesza 91 członków. Nadzór nad Spółdzielnią sprawuje 5-osobowa Rada Nadzorcza z Przewodniczącym Józefem Małkiewiczem.
Od 2020r. Spółdzielnią w Andrespolu kieruje Zarząd w składzie:

Wiesław Niewiadomski - Prezes Zarządu
Mariola Głąbała - Członek Zarządu

Polityka ochrony danych osobowych