w Andrespolu

Ogłoszenie

10-08-2022 10:11

Gminna Spółdzielnia " Samopomoc Chłopska" wynajmie powierzchnie reklamowe na ścianie  budynku w Andrespolu ul. Rokicińska 128 od strony parkingu " Delikatesy Centrum".

Kontakt tel. 537-411-50, 537-411-060 lub w biurze Spółdzielni.

Informacje o działalności Spółdzielni.

12-04-2019 08:58

Szanowni Spółdzielcy,

Uruchamiając stronę internetową dotyczącą działalności naszej Spółdzielni,  działający od 2011 roku Zarząd w osobach :

Wiesław Niewiadomski – Prezes Zarządu                          

i Henryk Marciniak – Członek Zarządu,

przedstawia  dla porównania działalność poprzedniego Zarządu  w osobie :

Stanisława Lewińskiego jako Zarządu jednoosobowego, aby naświetlić członkom w jakiej kondycji finansowej zastał w 2011r. Spółdzielnię, a w jakiej Spółdzielnia znajduje się obecnie.

Najlepiej zobrazuje to przygotowana poniżej tabela wyników finansowych

G.S. „S.Ch.” w Andrespolu z dwudziestu lat (od 1991 r. do 2010 r.) poprzedzających przejęcie w 2011r. zarządzania Spółdzielnią przez aktualny Zarząd.

 

WYNIKI  FINANSOWE GMINNEJ SPÓŁDZIELNI  „S.Ch.”

W ANDRESPOLU W  POSZCZEGÓLNYCH  LATACH

 

ZA ROK

WYNIK

KWOTA

STRATY

SPRZEDANO

1991

strata

- 286.007.029,00 zł.(stare)

 

1992

strata

- 203.539.057,00 zł.(stare)

 

1993

strata

- 713.471.903,00 zł.(stare)

 

1994

strata

- 1.036.886.979,00 zł.(stare)

 

1995

strata

- 26.563,70 zł.

 

1996

strata

- 51.813,95 zł.

 

1997

zysk

+13.000,00 zł.

 

1998

strata

- 24.000,48 zł.

 

1999

strata

- 18.010,16 zł.

 

2000

strata

- 159.539,37 zł.

 

2001

strata

- 82.486,38 zł.

 

2002

strata

- 136.969,00 zł.

 

2003

strata

- 56.509,08 zł.

 

2004

strata

- 23.719,78 zł.

 

2005

strata

- 83.060,92 zł.

 

2006

strata

- 53.785,28 zł.

 

2007

zysk

+77.700,00 zł.

WWG (za357tys.zł.)

2008

strata

- 79.378,00 zł.

 

2009

strata

- 22.553,25 zł.

 

2010

zysk

+18.200,00 zł.

Byszewy (za103tys.zł.) i

Andrespol (za23,5tys.zł.)

 

Powyższe dane przytoczone są na podstawie złożonych przez Zarząd Spółdzielni

i zatwierdzonych przez Zebrania Przedstawicieli Gminnej Spółdzielni

„Samopomoc Chłopska” w Andrespolu sprawozdań z działalności za poszczególne lata.

 

Jak widać z powyższego Spółdzielnia była źle zarządzana od strony finansowej – od góry do dołu coroczne straty a zysk wystąpił w przypadku, gdy sprzedano nieruchomość (wynika to z przedstawionej tabeli).

Stan techniczny nieruchomości (budynków) był tragiczny – m.in. zapadające się dachy (Wiączyń Dolny, Gajcego 19/21 w Łodzi, czy nawet dawna siedziba biura

przy ul. Kościelnej 8 w Andrespolu i w wielu innych nieruchomościach).

Zadłużenie Spółdzielni wynosiło wówczas prawie 1.000.000,00 zł. a fundusz zasobowy był prawie zerowy – co groziło likwidacją Spółdzielni lub upadłością – jeśli którykolwiek z wierzycieli złożyłby taki wniosek do sądu.

Dlatego też po przejęciu w 2011r. zarządzania Spółdzielnią :

Prezes Zarządu – Wiesław Niewiadomski i Członek Zarządu – Henryk Marciniak opracowali szczegółowy plan gospodarczo-finansowy wyjścia z zapaści finansowej Spółdzielni.

Postępując zgodnie z założeniami wyznaczonymi w planie i podpisując odpowiednie porozumienia z wierzycielami Spółdzielni, osiągnięto wytyczony cel jakim było wyprowadzenie Spółdzielni z tzw. dołka finansowego (spłata wszystkich długów), a w późniejszym czasie doprowadzenia  do przynoszenia przez naszą firmę korzyści finansowych dla wszystkich jej członków.

 

Przedstawiając obecną sytuację naszej Spółdzielni można krótko stwierdzić, że w tak dobrej kondycji finansowej i prawnej jak teraz, G.S. „S.Ch.”w Andrespolu jeszcze nie była.

Na dzień dzisiejszy brak jest jakichkolwiek zadłużeń Spółdzielni względem :

- ZUS,

- Urzędu Skarbowego,

- Urzędów Gmin (Łódź, Andrespol i Nowosolna)

- jak i kontrahentów.

 

Fundusz zasobowy Spółdzielni wynosi obecnie 2.967.901,97zł. (bez przeszacowania).

 

W kolejnych latach z zysku zostały wypłacone dywidendy w następujących wysokościach :

w 2016 r. – 1.500,00 zł.

w 2017 r. – 1.500,00 zł.

w 2018 r. – 2.000,00 zł.

w 2019 r. – będzie także wypłacona dywidenda, wszystkim członkom naszej Spółdzielni.

 

Budynki na naszych nieruchomościach (Lipiny, Skoszewy Stare, Wiączyń Dolny, Skautów Łódzkich, Bedoń Przykościelny, Andrespol, Wiśniowa Góra) zostały gruntownie zmodernizowane.

 

Wszystkie nieruchomości zarządzane przez G.S.  „S.Ch.” w Andrespolu zostały wykupione i są wyłączną własnością naszej Spółdzielni.

 

Podsumowując osiągnięcia aktualnego Zarządu można podkreślić, że w obecnym czasie można być tylko dumnym z tego, że jest się członkiem Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Andrespolu, gdyż funkcjonowanie Spółdzielni nie jest zagrożone i ocenione zostało ostatnio przez lustratora z Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „S.Ch.” w Warszawie Okręgowy Oddział w Łodzi jako wzorcowe.